• Huawei Switch Stack Kurulumu

  SWITCH STACK YAPMA

  Huawei switchlerde stack, iki veya daha fazla stack yapılabilen switchlerden oluşan bir network çözümüdür. Stack’e dahil edilen switchler ayrı ayrı yönetilmek yerine tek ip adresinden yönetilebilirler. Stack topolojisine bağlı olarak, stack yapılan switchler arasında her hangi bir bağlantı veya switchte arıza olma durumunda stack içerisindeki diğer switchler veri aktarmaya devam edebilirler.

 • Huawei Switch PoE Bilgileri ve Ayarları

  POE BİLGİLERİ VE AYARLARI

  Huawei switchlerde Ethernet Üzerinden Güç (PoE), Ethernet kabloları aracılığıyla elektrik gücü sağlama yöntemidir. Ayrıca LAN Üzerinden Güç (PoL) veya aktif Ethernet olarak da adlandırılır. Ip telefonlar, access pointler, kameralar vb. cihazlar yaygın olarak kullanıldığından ethernet üzerinde güç gereksinimleri acil hale gelir.

 • Huawei Switch Master Standby Değiştirme - Switchover - Huawei Türkiye_1

  MASTER / STANDBY SWITCH DEĞİŞTİRME

  Birden çok üyeli anahtar yığınındaki (switch stack) ana anahtar arızalı olduğunda, bir ana/yedek anahtar geçişini manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ana/yedek geçişi tamamlandıktan sonra, ana anahtar (master) yeniden başlatıldıktan sonra yığına katılır ve bekleme (standby) anahtarı yeni ana anahtar (master) olur.

 • Huawei Switch Tanılama Bilgilerini Görüntüleme - Diagnostic - Huawei Türkiye_1

  SWITCH TANILAMA BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME

  Sistem bir hatayla karşılaştığında veya rutin bakım sırasında, tüm modüllerin çalışma bilgilerini toplamak için tanılama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Teşhis bilgileri esas olarak arıza tespiti için kullanılır. Tanılama bilgilerinin toplanması sistem performansını etkileyebilir. Örneğin, CPU kullanımını artırabilir. Bu nedenle, sistem normal çalışırken tanılama bilgilerinin toplanması önerilmez.

 • Huawei Switch Mevcut Ayarları Görüntüleme_1

  SWITCH AYARLARINI GÖRÜNTÜLEME

  Huawei Switchte mevcut konfigürasyonu görüntülemek için “display current-configuration” komutunu çalıştırın. Bu komut varsayılanda her hangi bir parametre gerektirmez, fakat makale içerisinde ki tabloda yer alan ilgili parametreyi ekleyerek komut çıktısını filtreleyebilirsiniz.

 • Huawei Switch Bilgilerini Görüntüleme_1

  SWITCH BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME

  Huawei switch-router gibi cihazlarda donanım bilgisini veya cihazın çalışma süresini “display version” komutu ile görebiliriz.

 • Huawei Cisco Komut Karşılıkları

  CISCO VE HUAWEI KOMUT KARŞILIKLARI

  Network cihazları olarak en çok kullanılan Huawei ve Cisco komut satırları birbirlerinden farklıdır. Huawei ve Cisco komut karşılıklarını bu sayfada görebilirsiniz. Daha fazla destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. VDITURK Bilişim Teknolojileri